એનડીડીબી-એક અનુભવનો ખજાનો! 

ડો હેમેન્દ્ર જોષી ડો. હેમેન્દ્ર જોશી – એનડીડીબી / એસએજીપી 1977- 2000, બનાસ ડેરી 2001-2012 રાષ્ટ્રિય ડેરી વિકાસ બોર્ડ એટલે નવોદિત અનુભવોનો ખજાનો! નેતૃત્વ શક્તિ થી માંડીને શિસ્ત તથા પડકારોનો સામનો કરવા અંગેના પ્રાયોગિક પાઠો ત્યા શીખવા મલે અને આત્મવિશ્વાસ આત્મસાત થતો રહે ! અને એટલે જ મારા જીવનનો સુવર્ણ કાલ મારા એનડીડીબી ના કાર્યકાલ … Continue reading એનડીડીબી-એક અનુભવનો ખજાનો! 

Story of a “hut” standing tall in the midst of the Athirappilly falls

Is it green or yellow ? How does one know ? When was the hut standing tall in the midst of Athirappilly falls, was made and who built it Social Media and Reality The other day I read the Facebook post by my friend Ananthanarayana Sharma which in fact is a forward posted by another … Continue reading Story of a “hut” standing tall in the midst of the Athirappilly falls

High Stakes

Dr Kurien played hard games with high stakes. When he presented NDDB’s Market Intervention Operation to make India self-sufficient in edible oils in five years, Rajiv Gandhi, the then Prime Minister of India, questioned his targets by saying that you took 20 years in milk, how can you do this in five years. Dr Kurien’s … Continue reading High Stakes

A ringside view of the Operation Flood programme

Before India liberalized its economy and before IT professionals made India matter in the world, the most successful story of the country was its achievement in the dairy sector. From huge dependence on imports of milk powder, India became self sufficient in milk and even started exporting significant amounts of milk powder and other milk … Continue reading A ringside view of the Operation Flood programme

कथा, एक मित्र के ब्याह की भाग १ और २

रश्मि कांत नागर कथा, एक मित्र के ब्याह की भाग -१ सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ी नाट्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था की, “हर बुद्धिमान महिला को जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेनी चाहिये और हर एक बुद्धिमान पुरुष को शादी में जितनी देर हो सके उतनी देर करनी चाहिये”। हमारा मित्र उनके इस कथन से बहुत प्रभावित था। मुझे नहीं पता की जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने … Continue reading कथा, एक मित्र के ब्याह की भाग १ और २

Have I got it right ? क्या हम सही पकड़े हैं ?

Today Anas Haqqani tweeted. See the screenshot of the tweet and a couple of replies are give in text below. Naturally his tweet got a lot of replies. I include some of the replies in the gallery above If you have, like me, all the time in the world to spend and really want to … Continue reading Have I got it right ? क्या हम सही पकड़े हैं ?

जिंदगी का समंदर

काल था, है, और  रहेगा वर्तमान को भूत बना भविष्य निगल जाता  है काल जीवन के जीवन की शक्ति है काल अज्ञात होता है  जीव का काल जीवन का जीवन,  जीव की ज़िंदगी से करता है खिलवाड़  लहरें  उठती हैं ज़िंदगी के समंदर  में अकारण, अनजाने, अनायास कुछ उछलती, उफनती, इठलाती, बलखाती कुछ दुबली, पतली, मरियल सी सुस्त  हो जाती है सब ख़त्म, नियति जो है इनकी j पर ख़त्म हुई लहरें भी बनी रहती हैं समंदर का हिस्सा , बन कर शायद कोई और लहर क्या कोई फ़र्क़ पड़ता है समंदर को  लहर तो होती है समंदर की  पर लहर का समंदर नहीं होता समुंदर की लहरें या लहरों का समुंदर